Zasady etyki zawodowej pośrednika

W wysoko rozwiniętych krajach o stabilnym rynku nieruchomości aż 90% obrotu lokalami dokonuje się przy współpracy biur pośrednictwa. Agencja nieruchomości (Wrocław) staje się w Polsce dobrym, bo dochodowym pomysłem na biznes, a rosnące zaufanie do profesjonalnych brokerów zwiększa popyt na ich usługi. Warto dowiedzieć się, czego należy odczekiwać od pośrednika oraz jakie regulacje etyczne i zawodowe wpływają na jego pracę.

Agencja nieruchomości (Wrocław) chcąc legalnie prowadzić swoją działalność musi zatrudniać przynajmniej jednego licencjonowanego agenta, który to w jej imieniu zawierać będzie umowy pośrednictwa z klientem. Obecnie przed kandydatem na brokera stoją w Polsce spore wyzwania – zarówno edukacyjne jak i finansowe. Odpowiednie studia, praktyka, kurs i egzamin. Wszystko po to, by wyeliminować z rynku potencjalnych oszustów bądź też osoby niekompetentne. W wielu przypadkach obiektem obrotu jest dobytek całej rodziny, klienci zaciągają wieloletnie kredyty – ewentualne straty liczone są w tysiącach. Dlatego też agencja nieruchomości (Wrocław), jak również zatrudnieni w niej pośrednicy, musi w swojej zawodowej praktyce przestrzegać branżowych standardów i zasad etyki.

Część z przyjętych regulacji dotyczy funkcjonowania brokera w systemie prawnym – agent musi wiedzieć, jakie czynności wolno mu wykonywać, a do czego brakuje mu uprawnień i kwalifikacji, np. przygotowanie wyceny. Stąd też agencja nieruchomości (Wrocław) stale współpracuje z ekspertami: prawnikami, rzeczoznawcami. Sam pośrednik wykonuje swoją pracę na podstawie pisemnej umowy z klientem. To ona określa zakres obowiązków brokera (z uwzględnieniem granic jego kompetencji) i wysokość prowizji.

Pośrednika, wg zasad etyki zawodowej, powinna cechować lojalność wobec klienta oraz respektowanie norm moralnych. Agencja nieruchomości (Wrocław) wchodząc we współpracę z oferentem bądź nabywcą zobowiązuje się do zachowania tajemnicy (informacje dot. zarobków, sytuacji spadkowej), wówczas gdy nie zagraża to bezpieczeństwu transakcji.

Duże, zrzeszone w branżowych stowarzyszeniach biura pośrednictwa nie mają większych problemów z dostosowaniem praktyki do regulacji etycznych. Warto jednak mieć świadomość i wiedzę o obowiązujących na rynku standardach, by przy kontakcie z osobą niekompetentną bądź oszustem móc bronić swoich praw i interesów. Agencja nieruchomości (Wrocław) funkcjonuje dzięki swoim klientom. Klient to umowa, umowa to realne zyski. Przyjęte w branży zasady etyki zawodowej służą nie tylko ochronie interesów nabywców i oferentów. Są także narzędziem potrzebnym przy skutecznej organizacji pracy biura pośrednictwa, wpływają na pozytywny odbiór społeczny zawodu brokera oraz popularyzację usług agencji nieruchomości w Polsce.

Dodaj komentarz