Wycena nieruchomości

Rzeczoznawcy to fachowcy, bez których agencja nieruchomości nie mogłaby się obejść – zajmują się bowiem profesjonalną oceną wartości dóbr, w których obrocie pośredniczą brokerzy. I tylko oni – rzeczoznawcy – w świetle obowiązujących przepisów mogą zajmować się wyceną. Na czym dokładnie polega ich praca? Jak ważna jest z perspektywy działania biura pośrednictwa?

Każda agencja nieruchomości musi stale korzystać z wiedzy i umiejętności wielu specjalistów: prawników, rzeczoznawców, bez których kompleksowa obsługa klienta byłaby utrudniona. Pomoc ta gwarantuje bezpieczeństwo transakcji, klient musi znać wartość i sytuacje prawną danej nieruchomości, wszak często na podstawie tych informacji zapada ostateczna decyzja. W jaki sposób agencja nieruchomości współpracuje z rzeczoznawcą? Co jest efektem tej współpracy?

Przed przystąpieniem do swoich zawodowych czynności specjalista od wyceny majątku wybrać musi odpowiednią metodę szacowania, odpowiednią dla badanej nieruchomości. Decyzja zapada w oparciu o cel wyceny – np. potrzeby klienta, które sformułuje agencja nieruchomości – charakterystykę obiektu: położenie, stopień wyposażenia czy stan techniczny.

Następnie, jeszcze przed właściwą wyceną, rzeczoznawca majątkowy dokonuje ogólnej analizy rynku nieruchomości. Dopiero po jej uzyskaniu może przejść do określania rynkowej wartości przedmiotu. Stosuje się wówczas podejście porównawcze  lub dochodowe. Przy pierwszej metodzie bierze się pod uwagę wysokość ceny podobnych nieruchomości już po dokonaniu transakcji sprzedaży. Druga metoda wykorzystuje szacowanie możliwych dochodów, które właściciel czerpałby w przypadku wynajmu, w oparciu o dostępne statystyki rynkowe.

Efektem pracy rzeczoznawcy jest tzw. operat szacunkowy – opinia na piśmie, w której udokumentowane są wszystkie etapy wyceny (jej cel i zakres, źródła statystyczne, zastosowane metody, analiza rynku). Operat uzupełniany jest również o załączniki – potrzebne dokumenty, np.: odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów.

Jak skorzystać na tym może agencja nieruchomości ? Otóż przy stałej współpracy zarówno broker jak i rzeczoznawca liczyć mogą na tych samych klientów, współpraca odbywa się więc z pożytkiem dla zainteresowanych. Dziś każda szanująca się agencja nieruchomości dąży do kompleksowej obsługi przyszłych nabywców – stąd pomoc prawnika, doradcy finansowego czy właśnie rzeczoznawcy. Broker jest tylko koordynatorem wspólnych działań, których efektem będzie udana transakcja i zadowolenie klienta. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami nie jest więc rzeczą łatwą, wymaga stałego doskonalenia własnych kompetencji i umiejętnego korzystania z pomocy specjalistów.