Społeczny odbiór zawodu pośrednika

Obecnie niejedna agencja nieruchomości (Wrocław) przeznacza znaczne sumy na reklamę i działania marketingowe. Wiąże się to nie tylko ze stabilizacją na lokalnym rynku i sporą konkurencją, ale również z próbą przełamania niepokojącego i nieuzasadnionego stereotypu, iż agencja nieruchomości (Wrocław), a przede wszystkim jej usługi, to niepotrzebny i ryzykowny wydatek. Sam pośrednik uważany bywa nieraz za oszusta i naciągacza. Ile w tym prawdy? Jak zmienia się społeczny odbiór zawodu agenta nieruchomości?

Pośrednik ma jasno określone obowiązki – przynajmniej w teorii. Poza tym cała jego praca opiera się na zaufaniu między agentem a klientem – przyszłym nabywcą. Agencja nieruchomości (Wrocław) opiera swój sukces właśnie na dobrym imieniu, wypracowanej marce i przychylnym opiniom na temat świadczonych usług. Idealnie sprawdza się w tej branży zasada, iż w kwestii wizerunku firmy jeden niezadowolony klient zrobi więcej złego, niż stu dobrego. Agent nieruchomości powinien doradzić, ustrzec potencjalnego nabywcę przed kupnem mieszkania o skomplikowanej sytuacji prawnej czy zadłużonej hipotece. Agencja nieruchomości (Wrocław) zatrudnia więc ludzi o szerokim zakresie specjalistycznej wiedzy, zarówno tej ściśle dotyczącej lokali i działek jak również tej okołobranżowej – z zakresu prawa, regulacji administracyjnych, wyceny i kompleksowej obsługi klienta. Skąd więc ta krzywdząca opinia?

Winę za taki stan rzeczy ponoszą przede wszystkim nieuczciwi agenci, którzy swoimi oszustwami psują opinię całemu środowisku. Mimo to według badań serwisu KRN.pl prawie 60% ankietowany stwierdziło, że przy zakupie mieszkania skorzystaliby z usług profesjonalnego pośrednika w handlu nieruchomościami. Oznacza to więc, że niezależnie od negatywnych sądów na temat pracy brokerów oceniamy agencję nieruchomości (Wrocław) jako przydatne ze względu na doświadczenie i fachową wiedzę.

Warto również zastanowić się nad tym, co może wpłynąć na zmianę wizerunku pośrednika w powszechnym odbiorze i co sprawia, że agencja nieruchomości (Wrocław) zyskuje na wiarygodności i zdobywa zaufanie klientów. Większość (wg sondy przeprowadzonej na KRN.pl) respondentów nie uważa, jakoby przynależność do stowarzyszenia zawodowego zwiększała wiarygodność pośrednika. Tymczasem legitymacja takiego związku zobowiązuje agenta do przestrzegania wewnętrznego regulaminu i zasad kodeksu etyki zawodowej. Agencja nieruchomości (Wrocław) stowarzyszona w np. Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami podlega więc dodatkowej kontroli poświadczającej wiarygodność oraz stale powiększany zakres wiedzy i umiejętności. Obecność w zawodowych strukturach poddaje praktykę zawodową biura stałej weryfikacji. Warto zwrócić na to uwagę przy wyborze agencji nieruchomości (Wrocław).

Dodaj komentarz