Perspektywy zawodów „nieruchomościowych”

Dynamiczny rozwój branży nieruchomości w Polsce, duża ilość nowych inwestycji oraz aktywność klientów na rynku wtórnym i pierwotnym, sprawia, że agencja nieruchomości (Wrocław) jest obecnie dobrym pomysłem na własny biznes oraz rozwojowym miejscem pracy dla wszystkich brokerów, zarządców, doradców i rzeczoznawców. Jakie dokładnie perspektywy agencja nieruchomości (Wrocław) oferuje wszystkim tym, którzy pragną swoją praktykę zawodową związać z branżą?

Agent nieruchomości

Największe zapotrzebowanie na rynku pracy związanym z obrotem nieruchomościami dotyczy agentów pośredniczących w ich sprzedaży. Wykwalifikowany, posiadający odpowiednią licencję broker z pewnością znajdzie dziś pracę, a agencja nieruchomości (Wrocław), w której dane mu będzie rozwijać swoje umiejętności, już dziś może mu zapewnić przyzwoite wynagrodzenie (średnia – 6 tyś zł. miesięcznie). To właśnie tego typu oferty najczęściej pojawiają się na serwisach ogłoszeniowych, wśród zawodów „nieruchomościowych” pośrednik ma więc największe szanse na zatrudnienie. Dlaczego? Agencja nieruchomości (Wrocław), by móc zawierać umowy z klientami, potrzebuje licencjonowanego brokera –  taki obowiązek nakładają istniejące w Polsce regulacje prawne. A rozwój branży generuje nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów. Wystarczy więc uzyskać stosowne uprawnienia i rozpocząć pracę.

Zarządca

Kim jest zarządca? Wg definicji jest to osoba, która w porozumieniu z właścicielem, na mocy sporządzonej umowy zajmuje się zarządzaniem daną nieruchomością. W tym przypadku agencja nieruchomości (Wrocław) nie jest bezpośrednim miejscem pracy, a osoba wykonująca obowiązki zarządcy wszelkie szczegóły ustala z właścicielem. Z pośród standardowych czynności wymienić można m.in.: zapewnienie finansowego „zdrowia” administrowanej jednostki i bezpieczeństwa użytkowania. Zawód ten (w porównaniu do brokera) wiąże się z mniejszym ryzykiem spadku koniunktury i w mniejszym stopniu zależy od sytuacji rynkowej. Średnie wynagrodzenie wynosi od 3 do 6 tyś. zł, ale na jego wysokość wpływ ma ilość podległych nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy

Zarówno agencja nieruchomości (Wrocław) jak również (coraz częściej na polskim rynku) klient indywidualny stale korzystają z usług rzeczoznawcy. Wysoki prestiż zawodowy (związany z obowiązkiem kształcenia i zdobycia uprawnień) oraz popularyzacja usług wyceny kształtują w tej branży dość wysokie zarobki (nawet do 20 tyś. zł. miesięcznie) i perspektywy rozwoju. Optymistyczne prognozy dla rynku nieruchomości oznaczają również wzrost zapotrzebowania na usługi profesjonalnych rzeczoznawców majątkowych.

Dodaj komentarz